Privacy Statement Aannemersbedrijf P. Kaal

Bij Aannemersbedrijf P. Kaal hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt waar te maken. In dit privacy statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u uw rechten uit kunt oefenen (zie onderstaand onze contactgegevens).

Dit privacy statement is van toepassing op het contactformulier en de diensten die vermeld staan op onze website.

 

Doel van de verwerking en wettelijke basis

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacy statement worden beschreven. De gegevens worden daartoe opgeslagen op onze server in Nederland. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Aannemersbedrijf P. Kaal toestemming de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Bij Aannemersbedrijf P. Kaal gebruiken wij uw persoonsgegevens om informatie op te sturen of naar aanleiding van uw verzoek om contact met u op te nemen. Dit betekent dat indien u niet akkoord wenst te gaan met dit privacy statement wij deze handeling(en) helaas niet uit kunnen voeren. Neemt u van Aannemersbedrijf P. Kaal een dienst af, dan is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u onze website bezoekt, kan Aannemersbedrijf P. Kaal de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals duur van uw bezoek en klikgedrag. Hiervoor worden Google-Analytics-cookies geplaatst waarbij uw gegevens (IP-adres) worden geanonimiseerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Aannemersbedrijf P. Kaal heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door Aannemersbedrijf P. Kaal alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is. Indien u Aannemersbedrijf P. Kaal heeft gevraagd om contact met u op te nemen, bewaart Aannemersbedrijf P. Kaal uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van de diensten van Aannemersbedrijf P. Kaal. De contactgegevens worden in dat geval maximaal 30 dagen na het laatste contact verwijderd. De cookies die worden geplaatst om het gebruik van de website te analyseren worden na 26 maanden automatisch verwijderd. U kunt de cookies zelf ook eerder verwijderen uit uw browser. Heeft u een dienst van Aannemersbedrijf P. Kaal afgenomen, dan worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard om te voldoen aan de Wet op de Rijksbelastingen.

 

Rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Aannemersbedrijf P. Kaal van u heeft. U kunt (tevens) aangeven of u de gegevens wil corrigeren, wijzigen, verwijderen of dat u de verwerking (tijdelijk) wil blokkeren. Aannemersbedrijf P. Kaal zal binnen 30 dagen voldoen aan dat verzoek. Indien het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op door u gegeven toestemming, heeft u altijd het recht om die toestemming in te trekken.

 

Vragen, feedback en contact

Mocht u vragen hebben over dit privacy statement of feedback willen geven, dan kunt u contact opnemen via:

Dennis Peters
Hulsbroek 15, 6562 JG Groesbeek
info@aannemersbedrijfkaal.nl

024 – 3975700

 

Klacht

Bij Aannemersbedrijf P. Kaal doen wij ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en er voor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Versie: 12 juli 2018