Verbouw & renovatie

Bij de meeste woningen kan door middel van een verbouwing extra woonruimte en comfort gecreëerd worden. Zo komt er een oplossing voor onvervulde woonwensen in een fijn huis in een prettige buurt en kan verhuizen achterwege blijven. Aannemersbedrijf P. Kaal BV beschikt voor de verbouwingen van woningen over een team van medewerkers die deze wensen kunnen realiseren. Voor de start van de verbouwing wordt u vrijblijvend geadviseerd over de mogelijkheden van een uitbreiding van de woonkamer, een dakkapel op zolder, een nieuwe badkamer, keuken of werkkamer etc.

Verbouwing en renovatie offerte

Zodra wensen duidelijk op tekening en in een werkomschrijving zijn verwerkt, wordt middels een offerte duidelijk gemaakt wat verwacht mag worden. De bouw of verbouw van onroerend goed moet aan wettelijke eisen en aan plaatselijke verordeningen voldoen. Voordat met verbouw gestart kan worden, moet er o.a. een toetsing plaatsvinden aan het vigerende bestemmingsplan, de Woningwet (Bouwbesluit) en de daarbij behorende bouwverordeningen en de Wet milieubeheer. Aannemersbedrijf P. Kaal BV kan desgewenst de aanvraag van de benodigde vergunningen voor de opdrachtgever verzorgen.

Verbouwing en renovatie projecten

Sorry, no posts matched your criteria.